Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Esame šiuolaikiška ugdymo įstaiga, nuolat tobulėjanti bei garantuojanti saugią ir jaukią ugdymo (-si) aplinką!

Lopšelio-darželio pedagogai nuolat tobulinasi kvalifikacijos kėlimo kursuose!

Sveiki atvykę į Vilniaus Vilkpėdės lopšelį-darželį!

"Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum."...... -Kinų patarlė

VIZIJA. Orientuotos į laikmetį, atviros naujoms ugdymo idėjoms, pateisinančios šeimos, vaiko ir visuomenės lūkesčius, ugdymo institucijos kūrimas.

MISIJA. Vilkpėdės lopšelis-darželis teikia valstybinius standartus atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį išsilavinimą, padeda pasirengti tolimesniam mokymuisi bei teikia papildomojo ugdymo paslaugas, tenkinančias vaikų saviraiškos ir užimtumo poreikius.

ĮSTAIGOJE VYKDOMOS PROGRAMOS