Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Apklausa: Tėvų informavimo apie vaikų pasiekimus ir pažangą tobulinimas Vilniaus Vilkpėdės lopšelyje-darželyje Dalyviai: įstaigos bendruomenė.Apklausa Tėvų informavimo apie vaikų pasiekimus ir pažangą tobulinimas Vilniaus Vilkpėdės lopšelyje-darželyje
Dalyviai: įstaigos bendruomenė.Atlikto tyrimo išsamus pristatymas:

Atsisiųsti (PDF)
Tikslas – išsiaiškinti, ar tenkina tėvus informacijos apie vaikų daromą pažangą ir pasiekimus pateikimo dažnumas, formos ir būdai.

Rezultatas: Išanalizavus gautus duomenis, siūlomas tobulinti sritis, nuo 2021-2022 mokslo metų pradžios:

1. Siekiant mažinti procentą tėvų vis dar nesusipažinusių su vaikų vertinimo sistema, toliau per pirmąjį mokslo metų tėvų susirinkimą tėvams priminti apie darželyje patvirtintą vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą. Iki 2021-04-30 parengti tėvams susistemintą, vizualią informaciją, kaip ir kada įstaigoje vykdomas vaikų vertinimas visose amžiaus grupėse bei tėvų informavimas.

2. Siekiant mokytojų pateiktos informacijos apie vaiko pasiekimus kokybės, stiprinti mokytojų komunikavimo su tėvais vaikų pasiekimų srityje kompetenciją, t. y. iki 2021-08-31 organizuoti kvalifikacijos kėlimo renginį.

3. Atsižvelgiant į daugumos tėvų išsakytą nuomonę, nuo 2021-2022 mokslo metų vaiko pasiekimų su mokytoju aptarimus organizuoti du kartus per metus.

4. Atsižvelgiant į daugumos tėvų išsakytą nuomonę, iki 2021-2022 mokslo metų įdiegti el. dienyną.