Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Apklausa

Gerbiami tėveliai,

Siekdami kuo efektyvesnio Jūsų vaikų ugdymo(si) poreikių tenkinimo Vilkpėdės darželyje-mokykloje, kartojame klausimyną ir prašome užpildyti jį iki sausio 14 d.
Jūsų aktyvumas labai svarbus!  Apklausa

Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla siekia nuolat tobulinti ugdymo(si) veiklos kokybę. Šiuo metu, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijomis, rengiama nauja įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa bei metinė veiklos programa. Tuo tikslu įstaigoje vykdomas „giluminis“ auditas „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ srityje.

Vienu iš kokybės gerinimo veiksnių laikomas visų bendruomenės narių dalyvavimas numatant ir koordinuojant organizacijos veiklą. Todėl kviečiame ir Jus prisidėti prie kokybinės Jūsų vaikų ugdymo kaitos ir atsakyti į parengtą klausimyną. Jūsų atsakymai bus panaudoti darželio-mokyklos veiklos kokybei tobulinti. Atsakymų anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojami (apklausos rezultatai bus skelbiami tik apibendrinti).

Dėkojame už atsakymus –
Vilkpėdės darželio-mokyklos vidaus audito darbo grupė, 2016-2017 m.