Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Maitinimas

MAITINIMO ĮKAINIAI

Pusryčiai – 0,60 Eur

Pietūs – 0,91 Eur

Pavakariai – 0,56 Eur

 

NEMOKAMAS MAITINIMAS

Dėl socialinės paramos mokiniams bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gali kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyrių. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis nuo liepos 1 d. visų mokslo metų eigoje, dėl paramos mokinio reikmenims – iki spalio 5 d.

Mokiniai turi teisę į:

 • nemokamus pietus, nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (153 Eur) dydžio;
 • nemokamus pusryčius, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP (102 Eur) dydžio ir esant socialinio darbuotojo rekomendacijai, šiais atvejais:
    • kai mokinys yra patyręs socialinės riziką;
    • tėvai (vienas iš tėvų) ar mokinys, dėl kurio kreipiamasi, turi negalią;
    • įvykus gaisrui, padariusiam žalą bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai.

Plačiau…