Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Darželis

 

“Pasakorių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.30 val. – 18.00 val.

Vaikų amžius: 1,5-3 m.
Pedagogai: auklėtojos Inga S. ir Inga Š.
Auklėtojų padėjėja – Renata.

Nedrąsiai, tačiau užtikrintai mažieji Pasakoriai žengia į šiuos mokslo metus. Darželyje bus smagu! Draugausime, žaisime, stebėsime aplinkinį pasaulį, sklandysime tarp žinių ir žaidimų. Kaip tikri pasakoriai klausysimės pasakų, o gal bandysime sekti ir patys… Mums viskas dar taip nauja! Žinome, kad kiekviena dienelė bus pilna nuotykių ir išbandymų. Daugiausia laiko skirsime žaidimams, kūrybiškumo lavinimui ir sieksime būti kuo savarankiškesni.

“Mįsliukų” grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 val. – 17.30 val.

Vaikų amžius: 1,5-3 m.
Pedagogai: vyr. auklėtojos Edita ir Laimutė.
Auklėtojų padėjėja – Fiona.

Tikriausiai ne veltui toks pavadinimas mūsų grupės – nes mįslė – kaip gi mums seksis. Šiais metais mūsų laukia daug pirmų kartų. Išmoksime pasilikti be mamų ir tėčių, išmoksime pasidalinti žaislais, plautis rankas, susidraugausime su „puoduku“. Be abejo, bus ir sunkių dienų, bet dar daugiau ir smagių! Mes augsime dideli! Sėkmės visiems ir plačių šypsenų. Ačiū!

“Žiniukų” grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 val. – 17.30 val.

Vaikų amžius: 2-3 m.
Pedagogai: auklėtojos Arūnė ir Rasa.
Auklėtojų padėjėja – Rita.

Tai mano tretieji  gyvenimo metai.  Ir šis ruduo jau man kitoks, aš jau žinau, kas yra darželis…Po smagios vasaros gera sutikti draugus. Aš esu užsispyręs, savo tvirtą nuomonę turintis pyplys. Kartais aš prieštarausiu viskam –  net pats sau!  Pasiruoškite, taip bus visus metus 🙂 Bet  AŠ AUGU!

ir AŠ noriu viską žinoti:
kuo kvepia ruduo;
kad po nakties žolytė šlapia;
kaip pasidaryti popierinį lėktuvėlį; pažinti spalvas
kad reikia palaukti, kol draugas pažais mėgstamu žaislu;
sužinoti, kad yra ne tik skaičiai iki  penkių, o ir 6,7,8,9,10…
jau galėsiu sakyti eilėraštį, dainuoti dainelę;
ir pats nemėgstamiausias dalykas – laikytis taisyklių…. Bet bus smagu, AŠ žinau, nes esu ŽINIUKAS.

“Išminčių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 val. – 17.30 val.

Vaikų amžius: 3-4 m.
Pedagogai: vyr. auklėtoja Audra, auklėtoja Jana.
Auklėtojų padėjėja – Nijolė.

Mes išminčiai, mes linksmi
Esame nepaprasti
Mums darželyje smagu
Žaisti, šokti tarp draugų!

Smalsūs ir judrūs “Išminčiai” šiais mokslo metais sieks geresnių kalbos įgūdžių, mokysis mandagaus ir pagarbaus bendravimo. Ypatingas dėmesys bus skirtas savarankiškumo ir iniciatyvumo ugdymui. Grupėje vyraujanti saugi, jauki aplinka skatins kurti, pažinti, bendradarbiauti. Laukia daug linksmybių ir atradimų!

“Tyrinėtojų” grupė

Grupės darbo laikas: 7.30 val. – 18.30 val. (budinti grupė)

Vaikų amžius: 3-4 m.
Pedagogai: vyr. auklėtoja Živilė,  auklėtoja Margarita.
Auklėtojų padėjeja – Asta.

Pasaulis įdomus tada, kai jis atrandamas iš naujo. Mes smalsūs, mums viskas įdomu! Taigi šiais metais daug stebėsime, tyrinėsime, atrasime. Mūsų prioritetai – emocijų suvokimas ir raiška bei aplinkos pažinimas. Nuo šių metų grupėje apsigyvens Kimočiai – bus vykdoma socialinio – emocinio ugdymo programa.

“Gudruolių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.30 val. – 18.00 val.

Vaikų amžius: 4-5 m.
Pedagogai: auklėtojos Ieva ir Dovilė.
Auklėtojų padėjėja – Danguolė.

Smalsumas mus nuolat veda naujais atradimų takais, todėl mes esam laisvi ir žingeidūs. Čia mes dalinamės, apsikabiname, padrąsiname, juokiamės, džiaugiamės, išdykaujame, svajojame, tobulėjame, nes mes esame tiesiog – VAIKAI. „Gudruolių“ grupėje ugdomas savarankiškas, aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis vaikas. Siekiame kurti saugią ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką, kuri skatintų vaiko aktyvumą, kūrybiškumą, žingeidumą. Ugdymo procese vadovaujamės individualia ikimokyklinio ugdymo programa „Vilkpėdukas“, ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, programa „YGA GA“, vieną kartą į savaitę susitinkame su emocinio intelekto programos veikėjais „Kimochiais“ ir kartu organizuojame veiklas.

“Smalsuolių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 val. – 17.30 val.

Vaikų amžius: 5-6 m.
Pedagogai: auklėtoja Kamilė ir vyr. auklėtoja Inga .
Auklėtojų padėjėja – Kristina.

Grupės ugdymas vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro išleistą priemonių komplektą  OPA PA draugai PI KA. Vaiko gebėjimai vertinami pagal pasiekimų žingsnius. Grupėje kartą per savaitę vyksta Kimočių valandėlė, skirta emociniam intelektui ugdyti. Taip pat vaikams taikome STEAM metodiką. Grupės auklėtojos supranta, kad Z kartos vaikai – ateities kūrėjai! Tyrimai rodo, kad vaikai, kuriems buvo daug skaityta ikimokykliniame amžiuje, yra sėkmingesni mokykloje, tad „Smalsuolių“ grupėje daug dėmesio skiriama vaikų literatūrai ir interaktyviam skaitymui. Grupėje sukurta jauki, saugi ir ugdanti individualius vaiko poreikius aplinka, atitinkanti vaikų pomėgius ir interesus ugdymo metu. Grupės ugdymas orientuotas į šių dienų laikmetį. Grupės prioritetai: pilietiškumo ugdymas, pagarba gimtinei ir jos kalbai. Skatinsime vaikų norą tyrinėti, kurti, pasitikėti savimi, bendrauti ir mąstyti. Grupė dalyvauja visuose įstaigos renginiuose ir vykdo ilgalaikį projektą „Mano gimtinė Lietuva“.

“Kodėlčių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 val. – 17.30 val.

Vaikų amžius: 4,5 – 5 m.
Pedagogai: auklėtoja metodininkė Vijoleta, auklėtoja Alicija.
Auklėtojų padėjėja – Rasa.

Mėgstam piešti ir lipdyti,
Kirpt, klijuoti ir klausytis
Pasakų pačių gražiausių…
Kartais peštis, vėl draugauti.
Draugą mokam mes užjausti.
Mėgstam šokti ir dainuoti,
Dar patinka mums sportuoti
Ir bėgiot greičiau už vėją,
Saulę parident po pievą.
Visko, visko kupina
Tai „Kodėlčių“ mūs diena.

Grupėje sukurta saugi ir jauki individualius vaiko poreikius atitinkanti ugdomoji aplinka. Ugdymo prioritetais laikysime bendradarbiavimo ir bendravimo su suaugusiais bei bendraamžiais sritis. Vaikų ugdymas vyksta pagal ikimokyklinio ugdymo programą „PIKA“. Šiais mokslo metais vykdomas ilgalaikis projektas „Kai užaugsiu būsiu…“.

“Mokslinčių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 val. – 17.30 val.

Vaikų amžius: 6-7 m.
Pedagogai: auklėtoja metodininkė Marija, auklėtoja Vija.
Auklėtojų padėjėja – Liudmila.

Grupės ugdymas vykdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą, naudojant“OPA-PA!” priešmokyklinio ugdymo priemones. Šių priemonių komplektas ne tik sėkmingai pritaikytas daugelyje ugdymo įstaigų Lietuvoje, bet ir yra įvertintas Europos mokomosios literatūros leidėjų grupės (EEPG), kuri 2015 m. nominavo “OPA – PA!” komplektą Frankfurto knygų mugėje vykstantiems BELMA 2015 apdovanojimams.

Grupėje stengiamės kurti jaukią, saugią, atitinkančią vaiko individualius poreikius aplinką. Skatiname vaikus tyrinėti, kurti, žaisti, pasitikėti savimi, bendrauti bei mąstyti. Pasitelkdami įvairią metodiką, išmaniąsias technologijas,  mokome vaikus susitelkti veiklai, kuo ilgiau išlaikyti dėmesį, suprasdami, kad mokykla ne už kalnų. Skatiname kūrybiškumą, atidumą, kruopštumą, didelį dėmesį skiriame socialiniams vaikų įgūdžiams lavinti.

Grupėje kartą per savaitę vykdome tarptautinės programos „Zipio draugai“ valandėlę, kurios metu vaikai mokomi pažinti ir įveikti kasdienius emocinius sunkumus. Taip pat, kiekvieną penktadienį, organizuojame netradicinių darbų, eksperimentų, ekskursijų ar kitokių vaikams įdomių veiklų dieną.

2019 – ieji paskelbti sveikos gyvensenos metais. Prisidėdami prie šios idėjos vykdome metinį projektą pavadinimu „Kas yra sportas?“. Jo metu vaikai bus supažindinami su įvairiomis sporto šakomis, jų specifika, aplankys įvairius sporto maniežus, bendraus su profesionaliais sportininkais bei patys išbandys ir dalyvaus sporto renginiuose.

Mūsų tikslas – paruošti į pirmąją klasę kūrybingą, drąsų, smalsų, žingeidų, aktyvų vaiką. 🙂

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet