Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Darželis

Drugelis
“Drugelių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 val. – 17.30 val.

Vaikų amžius: 4-5 m.
Pedagogai: auklėtoja Ligita Narmontienė, auklėtoja Kamilė Grigaitytė
Auklėtojų padėjėja – Liudmila Zajančkovskaja.

Drugelio svajonės gražios ir spalvotos
Jie nori pasiekti šalį išsvajotą.
Jie piešia, šoka ir dainuoja
Sveikai valgo ir sportuoja.
Po kiemelį paskrajoja,
Žaidžia, juokias ir svajoja.

Šiais metais didesnį dėmesį skirsime problemų sprendimui, emocijų suvokimui ir raiškai, santykiams su suaugusiais ir bendraamžiais. Vykdysime ilgalaikį grupių projektą “Maži-dideliems, dideli-mažiems”. Skatinsime bendradarbiavimą su tėvais.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“Boružėlių″ grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 val. – 17.30 val.

Vaikų amžius: 2,5-3 m.
Pedagogai: auklėtoja metodininkė Vijoleta Česnulevičienė,  auklėtoja Alicija Fedorovič
Auklėtojų padėjėja – Rasa Sviderskienė.

Skatiname vaikus veikti savarankiškai. Grupėje vyrauja palanki ir draugiška atmosfera, mokomės draugauti, suteikti pagalbą vienas kitam. Šių metų ugdymo veiklą orientuojame į emocijų suvokimą ir raišką (ikimokyklinio ugdymo programa “Kimočis”). Daugiau dėmesio skiriame bendravimui ir bendradarbiavimui su bendraamžiais ir suaugusiais, įtraukiant ir tėvelius.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

„Bitučių“ grupė

Grupės darbo laikas: 7.30 val. – 18.00 val.

Vaikų amžius: 1,5-3 m.
Pedagogai: auklėtoja Miglė Dranginienė, auklėtoja Margarita Iljina
Auklėtojų padėjėja – Asta Barysienė.

Mes darželyje mažiausi. Šiais metais bus linksma ir įdomu! Šoksim ir dainuosim, dar ir kartais pasportuosim.

Prioritetu šiais metais laikome sėkmingą vaikų adaptaciją. Sieksime, kad ji būtų kuo sklandesnė. Grupėje mokinsimės žaisti, piešti, dalintis žaisliukais. Pratinsimės prie dienos ritmo, bandysime žengti pirmuosius žingsnius į pažinimo šalį.

Padėsime vaikučiams pajusti kalbos grožį, skambumą, ritmą, vartant ir skaitant knygeles.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
„Skruzdėliukų“ grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 val. – 17.30 val.

Vaikų amžius: 2-2,5 m.
Pedagogai: auklėtoja Dovilė Kalinauskaitė, auklėtoja Ieva Jonėnaitė.
Auklėtojų padėjėja – Danguolė Tarasevičienė

Grupėje “Skruzdėliukai” ugdomi ankstyvojo amžiaus vaikai. Grupės siekis- surasti kelią į kiekvieno vaiko širdelę ir ją atrakinti. Atrakinus širdelę, padėti vaikui saugiai augti, siekti, tobulėti, pažinti, džiaugtis, būti savimi. Grupės šūkis – geros nuotaikos namai! Grupėje sukurta jauki, estetiška, saugi ugdomoji aplinka, atitinkanti ankstyvojo amžiaus vaikų poreikius.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
„Žiogelių“ grupė

Grupės darbo laikas: 7.30 val. – 18.00 val.

Vaikų amžius: 2-4 m.
Pedagogai: vyresnioji auklėtoja Edita Ikanevičiūtė,  vyresnioji auklėtoja Laimutė Tunkienė
Auklėtojų padėjeja – Fiona Blažaitienė.

Didelis dėmesys šiais metais bus skiriamas naujokų adaptacijai. Siekiama, kad vaikai jaustųsi saugūs. Ugdymo prioritetai – kalbinė veikla, meniniai gebėjimai ir fizinis aktyvumas. Grupėje sukurta aplinka, tenkinanti vaikų ugdymosi poreikius, skatinanti vaikų aktyvumą, smalsumą, žingeidumą. Ypatingą dėmesį skiriame bendravimui ir bendradarbiavimui su tėvais, įgyvendiname bendrus grupės ir darželio projektus. Šiais metais grupės vaikučiai lankys šokių, keramikos ir dailės būrelius.

“Gudručių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 val. – 17.30 val.

Vaikų amžius: 5-6 m.
Pedagogai: auklėtoja metodininkė Marija Dikevičienė, auklėtoja Vija Mikalavičiūtė
Auklėtojų padėjėja – Violeta Zacharevskaja.

Grupės ugdymas vykdomas pagal Vilkpėdės draželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymo metu dirba 2 pedagogai. Vaiko gebėjimai vertinami pagal pasiekimų žingsnius. Grupėje kartą per savaitę vyksta Kimočių valandėlė skirta emociniam intelektui ugdyti. Grupėje sukurta jauki, saugi ir ugdanti individualius vaiko poreikius aplinka, atitinkanti vaikų pomėgius ir interesus ugdymo metu. Grupės ugdymas orientuotas į šių dienų laikmetį. Grupės prioritetai: ugdyti meilę gimtinei, supažindinti su jos kraštovaizdžiais ir miestais; ugdyti vaikų norą tyrinėti, kurti, pasitikėti savimi, bendrauti ir mąstyti. Grupė dalyvauja visuose įstaigos renginiuose ir vykdo ilgalaikį projektą “Mano gimtinė Lietuva”.

“Smalsučių” grupė

Grupės darbo laikas: 6.30 val. – 18.30 val.

Vaikų amžius: 6-7 m.
Pedagogai: priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Čepulienė, vyresnioji auklėtoja Marytė Malinauskienė
Auklėtojų padėjėja – Nijolė Klenovskienė.

Ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo programa. Ugdymo aplinka priešmokyklinio ugdymo grupėje yra ugdymo turinio dalis, sukurta padėti siekti priešmokyklinio ugdymo tikslo. Aplinkoje yra pakankamai ugdomųjų priemonių, skatinančių smalsumą, kūrybiškumą. Ugdymo procese taikomi vaikui patrauklūs, stiprinantys jo mokymosi motyvaciją, norą pažinti, tyrinėti, plėtojantys mąstymo gebėjimus, ugdantys vaiko charakterį ir atitinkantys vaiko raidos ypatumus, metodai. Pedagogai dirba komandoje, glaudžiai bendradarbiaudami su kitais specialistais.