Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Darželis

 

“Pasakorių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.30 val. – 18.00 val.

Vaikų amžius: 3-4 m.
Pedagogai: mokytojos Inga S. ir Inga Š.
Mokytojų padėjėja – Renata.

Pasakoriai išdrąsėję nebegali liautis tyrinėję. Jau nemažai paaugom ir džiaugiamės kiekvienos dienos atradimais, kurie apima mus supantį pasaulį ir svarbiausia mus pačius. Drąsiai ir užtikrintai išbandome naujus dalykus, krykštaujame žaisdami aktyvius ir linksmus žaidimus, patiriame begalinį džiaugsmą atradę ar išmokę kažką naujo. Darželyje jaučiamės saugiai ir mažais žingsneliais mokomės gerbti, mylėti ir tausoti aplinkinius, dalintis mylimais žaislais ir išgirsti kitus. Mes tikri ŠAUNUOLIAI!!! Žengdami į trečiuosius metus mokysimės reikšti savo emocijas ir poreikius bei norus, rodyti iniciatyvą ir kūrybiškai džiaugtis aplinkos tyrinėjimu. Laukia tikras darbymetis.

“Mįsliukų” grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 val. – 18.00 val.

Vaikų amžius: 2-3 m.
Pedagogai: vyr. mokytojos Edita ir Laimutė.
Mokytojų padėjėja – Fiona.

Šiam darželyj mes – Mįsliukai.
Geri esame vaikiukai.
Mėgstam šokti ir dainuoti,
Ir aikštelėje sportuoti.
Bėgam, griūnam, lipam, stojam
Ir rankytėm garsiai plojam!
Mes darželyje kasdieną
Verčiam knygos lapą vieną.
Kažką naujo sužinosim
Piešim ir konstruosim.
Stengsimės gražiai bendrauti
Su visais vaikais draugauti.
Lavinsim rankytes kirpdami.
Dalinsimės žaislais nesipykdami.
Nugriuvusiam draugui ranką paduodami.
Ačiū, prašau, atsiprašau
Pasakysime dažnai nepamiršdami!
Kai tėvelių mes sulauksim,
Tai namuolio vėlei trauksim

“Žiniukų” grupė

Grupės darbo laikas: 7.30 val. – 18.00 val.

Vaikų amžius: 3-4 m.
Pedagogai: mokytojos Arūnė ir Rasa.
Mokytojų padėjėja – Rita.

Čia mes gyvename tarsi namuose- čia turime tai kas brangu, dėl ko šypsomės kiekvieną dieną ar  kartais verkiame…Visada turime ką apkabinti, priglausti ir mylėti.

Mes Žiniukai! Žinojimas, kad galime vis daugiau mus veda į priekį, suteikia vis daugiau pasitikėjimo. Esame judrūs, darbštūs ir žingeidūs! Sportas ir mankšta tai mūsų draugas kas diena, o blogo oro mums nėra😊 Kasdien skiriame laiko veiklai lauke. Smagiausia mums mokintis per patyrimus : pažinti pačiam, paliesti, išgirsti ir pamatyti – mokomės apjungdami savo ir draugų patyrimus, vienas iš kito. Pažinimo džiaugsmas visada šalia- vabaliukas darželio grupės kieme, kintantys metų laikai ir gamtos reiškiniai už lango, renkame gamtinę medžiagą, skaičiuojame matuojame, uodžiame, pajaučiame.

Grupės ugdymo procese remiamės individualia ikimokyklinio ugdymo programa „Vilkpėdukas“, pradedame darbuotis ir rankeles mankštinti su ikimokyklinio ugdymosi priemonių komplektu-pratybėlėmis YGA GA. Taip pat šiais metais susipažinsime su naujais draugais – Kimočiais, emocinio intelekto programos veikėjais.

Ugdyme laikomės integralaus požiūrio, visuminio pažinimo siekiame pateikiant mokymosi medžiagą ir priemones kuo artimesnes realiam gyvenimui, apjungiame keletą dalykų, leidžiant vaikams patiems kuo daugiau patirti ir atrasti.

Žinome, kad didelę reikšmę vaiko ugdymuisi turi tėvų įsitraukimas, tad džiaugiamės bendradarbiaudami su tėveliais kartu ugdant vaikų motyvaciją, savarankiškumą.

Šiais metais didesnį dėmesį skirsime ekologiniam ugdymui(si), gamtosaugai. Grupėje šia tema bus vykdomas projektas.

“Išminčių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.30 val. – 18.00 val.

Vaikų amžius: 3-4 m.
Pedagogai: vyr. mokytoja Audra, mokytoja Jana.
Mokytojų padėjėja – Nijolė.

5

Mes išminčiai, mes protingi,
Mokytis tikrai netingim.
Mėgstam piešti ir lipdyti,
Knygutes gražias vartyti.

Mes – Išminčiai. Darželyje jau jaučiamės kaip namie. Žinome, kaip saugiai judėti po darželio koridorių labirintą, drąsiai tariame „laba diena“ kiekvienam sutiktajam, juk kiekviena mūsų diena išties graži, spalvota ir linksma! Šiais mokslo metais tobulinsime savo kalbos įgūdžius, pažinsime, tyrinėsime. Mokysimės būti savarankiški, saugoti save ir kitus. Daug kursime, būsime žingeidūs ir smalsūs. Nepaklysti šių mokslo metų kelionėje ir džiaugtis nuotykiais mums padės kumelaitė Ygaga, o emocijų pažinimo takeliu ves Kimočiai. Tai bus smagu!

“Tyrinėtojų” grupė

Grupės darbo laikas: 7.30 val. – 18.00 val.

Vaikų amžius: 2-3 m.
Pedagogai: mokytoja metodininkė Vijoleta,  mokytoja Miglė.
Mokytojų padėjeja – Rasa.

Grupės prioritetais laikysime sėkmingą vaikų adaptaciją ir aktyvios tėvų bendruomenės sukūrimą.

Žiūrim, mąstom ir ragaujam
Mes konstruojam ir vėl griaunam
Tempiam, kalam, sukinėjam
Mes pasaulį TYRINĖJAM

“Gudruolių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.30 val. – 18.00 val.

Vaikų amžius: 5-6 m.
Pedagogai: mokytojos Ieva ir Dovilė.
Mokytojų padėjėja – Danguolė.

Smalsumas mus nuolat veda naujais atradimų takais, todėl mes esam laisvi ir žingeidūs. Čia mes dalinamės, apsikabiname, padrąsiname, juokiamės, džiaugiamės, išdykaujame, svajojame, tobulėjame, nes mes esame tiesiog – VAIKAI. „Gudruolių“ grupėje ugdomas savarankiškas, aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis vaikas. Siekiame kurti saugią ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką, kuri skatintų vaiko aktyvumą, kūrybiškumą, žingeidumą. Ugdymo procese vadovaujamės individualia ikimokyklinio ugdymo programa „Vilkpėdukas“, ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, ugdymosi priemonių komplektu „PI KA“, vieną kartą į savaitę susitinkame su emocinio intelekto programos veikėjais „Kimochiais“ ir kartu organizuojame veiklas.

“Smalsuolių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 val. – 18.00 val.

Vaikų amžius: 4-5 m.
Pedagogai: vyr. mokytoja Živilė, mokytoja Margarita.
Mokytojų padėjėja – Asta.

Pasaulis įdomus tada, kai jis atrandamas iš naujo. Mes smalsūs , mums viskas įdomu. Taigi šiais metais daug stebėsime, tyrinėsime, atrasime. Mūsų prioritetai – emocijų suvokimas ir raiška bei aplinkos pažinimas. Ugdymas organizuojamas pagal ikimokyklinio ugdymo programą  „Vilkpėdukas“ , pasitelkianat ugdymo(si) priemonių komplektą „PI KA’’ . Vydoma socialinio– emocinio ugdymo(si) programa Kimočiai.

“Kodėlčių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.30 val. – 18.00 val.

Vaikų amžius: 6 – 7 m.
Pedagogai: Mokytoja metodininkė Marija, mokytoja Alicija, mokytojų padėjėja Liudmila.

Grupės ugdymas vykdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą,
naudojant “OPA – PA” priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektą.
Grupėje sukurta jauki ir saugi aplinka, kurios dėka, vaikai laisvai gali išreikšti
savo individualius poreikius ir gebėjimus.
Pasitelkdami įvarią metodiką, išmaniąsias technologijas, mokome vaikus
susitelkti veiklai, kuo ilgiau išlaikyti dėmesį ir gebėti savarankiškai atlikti
užduotis.
Skatiname kūrybiškumą, vaizduotę, loginį mąstymą. Grupėje kartą per savatę
vykdome tarptautinės programos “Zipio draugai” valandėlę, kurios metu
vaikai mokosi spręsti ir įveikti kasdieninius emocinius sunkumus.
Visi vaikai gali lankyti įvairius būrelius: aerobiką, karatė, keramiką, krepšinio ir anglų.
Kiekvieną penktadienį organizuojame netradicinių darbų, ekskursijų,
eksperimentų ir įvairių sveikuoliškų patiekalų gamybą bei veiklas, kurias siūlo patys vaikai.
Šiais mokslo metais vykdome dviejų mėnesių projektą “Žaidimų pasaulis”,
kurio metu vaikai išmoks ir susipažinsu su įvairiais žaidimais ir jų metodika.
Mūsų tikslas – paruošti mokyklai savarankišką, kūrybingą, drąsų, smalsų,
žingeidų, ir aktyvų.

“Mokslinčių” grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 val. – 18.00 val.

Vaikų amžius: 5-7 m.
Pedagogai: mokytoja Inga, mokytoja Kamilė
Mokytojų padėjėja – Kristina.

Grupės ugdymas vykdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą, naudojant“OPA-PA!” priešmokyklinio ugdymo priemones.

Grupėje kartą per savaitę vykdome tarptautinės programos „Zipio draugai“ valandėlę, kurios metu vaikai mokomi pažinti ir įveikti kasdienius emocinius sunkumus.

Ugdytiniams skiepijame kritinį mąstymą, daug kalbamės, analizuojame įvairias situacijas. Mūsų tikslas – ugdyti drąsų, aktyvų, savimi pasitikintį vaiką. Mes suprantame, kad šio amžiaus vaikai geriausiai mokosi žaisdami, pažindami aplinką, tyrinėdami bei bendraudami.

Daug ugdydamiesi suprantame, kad penktadienį norisi ir kitokios dienos, tad šią dieną, mes keliaujame, gaminame, ekspermentuojame.

Būnant su vaikais sustoja laikas, ir pats nejučia šypsaisi… Ir džiugina įvairios mažos smulkmenos. 🙂

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet