Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Darželis

butterfly

„Drugelių“ grupė

Vaikų amžius 1,5-2,5 metai.

Audronė Čižienė- vyr. auklėtoja; Inesa Jurcevičienė-vyr. auklėtoja; auklėtojų padėjeja Liudmila Zajančkovskaja.

Darželyje esame mažiausi. Stengiames žengti pirmuosius žingsnelius savarankiškumo link: išmokti pabūti be mamos ir tėčio, žaisti šalia kitų, savarankiškai valgyti ir dar daug mažų, bet svarbių dalykų. Labai laukiame akimirkos, kai pajusime, kad darželis tapo mums antrais namučiais, kuriuose smagu ir gera. Stengsimės suburti grupės bendruomenę, kurios centre būtų vaikas ir jo poreikiai. Manome, kad tik auklėtojoms ir tėvams bendradarbiaujant, kūriant abipuse pagarba, paitikėjimu ir pagalba grindžiamus santykius, galima padėti mažiesiems saugiai perkelti prieraišumą mamai į prieraišumą pirmosioms auklėtojoms ir tikėtis kūrybiško ir sėkmingo ugdymo. Tam ir skiriame šių mokslo metų projektą „Labas, aš atėjau“.

Pchela-26

„Bitučių“ grupė

Dirbančios auklėtojos: Marija Dikevičienė – auklėtoja metodininkė; Laimutė Tunkienė – vyr. auklėtoja. Auklėtojos padėjeja Agnė Baršauskienė.

Grupės ugdyme skiriamas didelis dėmesys šioms sritims:

  1. Kalbai ir komunikavimui.
  2. Meninei veiklai.
  3. Sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimui.
  4. Aplinkos pažinimui.

Grupė kasmet vykdo sveikatingumo projektą, įtraukdama įstaigos darbuotojus, tėvelius ir auklėtinius.

logo

Pradinio ugdymo programa
(1-4 klasės);

Pradinėje mokykloje tęsiamas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje pradėtas vaiko fi zinės, intelektinės, emocinės sričių plėtojimas, dedami vaiko santykio su aplinka, su kitais žmonėmis, su pačiu savimi pamatai.

Pradinio ugdymo paskirtis – sudaryti s ąlygas vaikui įgyti dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingum ą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo program ą.

Skaityti programą…

logo

Emocinio intelekto programa “Kimočis” 5-6 m. grupėjė;

Bendradarbiaujant su Harvardo profesoriumi, JAV buvo sukurta Kimočių emocinio ugdymo programą, skirta ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Emocinis intelektas – tai gebėjimas suprasti ir atpažinti savo ir kitų emocijas bei efektyviai jas valdyti. Kai vaikas įgyja gebėjima suprasti savo nuotaikas, jis išmoksta išsakyti nerimą, konstruktyviai ir be agresijos spręsti konfliktus, priimti atsakingus sprendimus ir kurti tvirtus santykius.

Kimočiai – žaislai, turintys jausmus. Vaikai dar nesugeba mąstyti ir bendrauti abstrakčiai. Pasitelkę kimočius, galime vizualizuoti emocijas ar taip padėti vaikams lengviau suprasti ir įvardyti situaciją. Kiekvienas kimočis slepia kokį nors jausmą. Jausmai – tai mažos pagalvėlės. Vienoje jų pusėje yra jausmo pavadinimas (“laimingas”, “liūdnas”, “paikas”, “drąsus”…), kitoje – atitinkama veido išraiška. Visi kimočiai (personažai) turi ypatingas kišenėles, kur galima įdėti norimą jausmų pagalvėlę bei Jausmų knygelę.

logo

Tarptautinė programa „Zipio draugai“ 6-7 m. grupėje;

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Daugiau informacijos…

logo

Prevencinė ir intervencinė programa pradinukams „Antras žingsnis“;

Antro Žingsnio programos mokymo planas sukurtas ugdyti vaiko socialinę kompetenciją, mokant jį socialinių emocinių įgūdžių, kurie yra būtini jo sėkmingam tolimesniam gyvenimui. Programos efektyvumas įrodytas tyrimais. Vaikams, kurių socialinių emocinių įgūdžių lygis yra aukštesnis, žymiai geriau sekasi ne tik bendrauti, bet ir mokytis bei pasiekti savo tikslų.

Daugiau informacijos…