Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Informacija dėl praleistų dienų pateisinimo

Informacija tėveliams, dėl praleistų dienų susirgus vaikui, pateisinimo:

Informuojame, kad yra panaikinta medicininės pažymos forma Nr. 094/a, kuri pateisindavo vaiko darželio nelankymą dėl ligos. Gydytojai jos neišduoda. Taip pat, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 82 punktas: „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a).“ Todėl pranešame, kad jei Jūsų vaikas susirgo, tą pačią dieną sms žinute ar kita susirašinėjimo su grupės mokytojomis forma (el. paštu ar per “Messenger” ) turite apie tai informuoti grupės mokytojas. Priešingu atveju gali būti skaičiuojamas mokestis už maitinimą. Tikimės Jūsų atsakingumo.

Teisės aktai (mokesčio tvarka, priėmimo tvarka) Vilniaus miesto savivaldybėje šiuo metu yra keičiami. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pritarus, informuosime dėl atnaujintų dokumentų.