Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos

Prašymo apriboti asmens duomenų tvarkymą forma  –>

Prašymo ištaisyti netikslius asmens duomenis forma –>  

Prašymo ištrinti tvarkomus duomenis forma –>  

Prašymo leisti susipažinti su asmens duomenimis forma –>  

Prašymo perkelti įstaigos tvarkomus asmens duomenis forma –>