Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, teikti informaciją formuojamajam vertinimui ir diagnostinę informaciją tolesnio mokymo ir mokymosi planavimui.

2017 metais bus galima pasinaudoti šiais vertinimo įrankiais:

  1. Diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) plačiau…

Tvarkaraštis 2016-2017 m.m. plačiau…

Rekomendacijos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyvavimo NMPP. plačiau…

Mokytojui. Ką reikia žinoti apie nacionalinį mokinių žinių patikrinimą? plačiau…

Daugiau informacijos galite rasti: www.nec.lt