Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Tyrimas “Inovatyvus požiūris į vaikų poilsio organizavimą” 2020 m.Tyrimas “Inovatyvus požiūris į vaikų poilsio organizavimą” 2020 m.
Dalyviai: įstaigos bendruomenė.


Atlikto tyrimo išsamus pristatymas:

Atsisiųsti (PDF)
Tikslas – išsiaiškinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poilsio poreikius ir tėvų lūkesčius bei pateikti inovatyvius poilsio organizavimo būdus.Rezultatas: Kiekvienoje grupėje, jei yra tam poreikis, t. y. atsiranda neužmiegančių, trumpiau miegančių vaikų, nenorinčių dėl to lankyti darželio, išsakyti pagrįsti, argumentuoti tėvų lūkesčiai, mokytojų pastebėjimai nuo 2021-2022 mokslo metų pradžios:

– sudaryti sąlygas vaikams pasirinkti poilsio formą (piešti, spalvinti, vartyti knygas, žaisti ramius žaidimus, dėlioti dėliones, konstruoti ir pan.) miego trukmę ar poilsio formą suderinus su tėvais;
– grupėse, rūbinėse ar šalia grupių įrengti ar pritaikyti poilsio kampelius ar patalpas nemiegantiems vaikams (pavyzdžiui, su sėdmaišiais, mobiliu knygynėliu, staliukais meninei veiklai, priemonėmis ir pan.);
– išnaudoti papildomas patalpas (pavyzdžiui, salę, psichologo ar logopedo kabinetą, lauko oranžeriją ir kt.) organizuojant nemiegančių vaikų poilsio veiklas pasitelkti mokytojų padėjėjus: (suformuluojant šią papildomą funkciją jiems metinėse užduotyse, už kurių įvykdymą bus mokamas nuo 5% iki 15% priedas prie DU);
– pasitelkti į pagalbą fizinio ugdymo mokytoją (pvz. vaikų jogos, pasivaikščiojimo lauke ar pan. ramios veiklos organizavimui), meninio ugdymo pedagogą (pvz. muzikos klausymo terapijos organizavimui), socialinį, specialųjį pedagogą ar psichologą (pvz. socialinių įgūdžių formavimo veiklų organizavimui).