Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Ugdymo programos

Darželyje yra vykdomos šios ugdymo programos:

Individuali ikimokyklinio ugdymo programa „Vilkpėdukas“;

Ši programa skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams, kurie, atsižvelgdami į vaikų amžių, poreikius bei gebėjimus, diferencijuoja ir individualizuoja programos ugdymo turinį bei metodus, sudarant kuo palankesnes sąlygas kiekvienam vaikui įgyti ir plėtoti asmenines kompetencijas.

Atsisiųsti…

logo

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
(6-7 m.);

Ši programa skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Pedagogas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko ar vaikų grupės ugdymosi poreikius, buvimo grupėje trukmę (visos ar pusės dienos), lanksčiai naudojasi bendrąja programa, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį bei metodus.

Programa taip pat skiriama tėvams (globėjams), ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, šeimos konsultantams, socialiniams, specialiesiems pedagogams, pradinių klasių mokytojams, vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojams. Ji padės geriau suprasti priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi reikmes, pagalbos teikimo būdus, leis kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas.

Skaityti programą…

logo

Emocinio intelekto programa “Kimočis”  nuo 3 m.;

Bendradarbiaujant su Harvardo profesoriumi, JAV buvo sukurta Kimočių emocinio ugdymo programą, skirta ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Emocinis intelektas – tai gebėjimas suprasti ir atpažinti savo ir kitų emocijas bei efektyviai jas valdyti. Kai vaikas įgyja gebėjima suprasti savo nuotaikas, jis išmoksta išsakyti nerimą, konstruktyviai ir be agresijos spręsti konfliktus, priimti atsakingus sprendimus ir kurti tvirtus santykius.

Kimočiai – žaislai, turintys jausmus. Vaikai dar nesugeba mąstyti ir bendrauti abstrakčiai. Pasitelkę kimočius, galime vizualizuoti emocijas ar taip padėti vaikams lengviau suprasti ir įvardyti situaciją. Kiekvienas kimočis slepia kokį nors jausmą. Jausmai – tai mažos pagalvėlės. Vienoje jų pusėje yra jausmo pavadinimas (“laimingas”, “liūdnas”, “paikas”, “drąsus”…), kitoje – atitinkama veido išraiška. Visi kimočiai (personažai) turi ypatingas kišenėles, kur galima įdėti norimą jausmų pagalvėlę bei Jausmų knygelę.

logo

Tarptautinė programa „Zipio draugai“ 6-7 m. grupėje;

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Daugiau informacijos…