Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Vaikų ugdymas namuose karantino metu

Karantino laikotarpiu Vilkpėdės lopšelyje-darželyje ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas įprastu būdu, laikantis visų saugumo priemonių, srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų sveikatos saugos, higienos sąlygų. Išlieka rekomendacija programose dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ar prižiūrėti vaikų. Darželyje taikomas mišrus nuotolinis ugdymas karantino metu namuose esantiems vaikams. Atsižvelgiant į tėvų apklausos duomenis, pedagogų kartu su tėveliais aptartas galimas bendradarbiavimo formas, parengtos Vaikų ugdymo namuose gairės. Gairių infografike nurodomi patarimai, kaip susikurti veiklos aplinką, palaikyti dienos ritmą, planuoti kūrybines veiklas, susidaryti dienos planą ir laikytis darbotvarkės, bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais. Šios gairės padės Jums ugdyti vaiką namuose siekiant bendrų ugdymo tikslų su savo grupių pedagogais. Kaip pavasarį, bei jei yra grupėje tėvelių išsakytas poreikis, Jūsų grupių FB uždarose paskyrose auklėtojos savaitės pradžioje skelbs užduotėles Padlet platformoje. Jose mokytojos išsakys ir grįžtamąjį ryšį, kurio labai lauksime. Ugdymas vyks: ikimokyklinėse grupėse asinchroniniu būdu (Facebook uždarose grupėse, Messenger ir kt); priešmokyklinėse grupėse mišriu – asinchroniniu ir pagal suderintą laiką su tėvais sinchroniniu būdu (Zoom platforma); švietimo pagalbos specialistai pagal individualiai suderintą laiką asinchroniniu ir/ar sinchroniniu būdu (Zoom platforma, Google Meet, Teams ar kt.); meninio ugdymo mokytoja sinchroniniu būdu (Microsoft Teams, Zoom platforma); fizinio ugdymo mokytojas sinchroniniu būdu (Microsoft Teams, Zoom platforma), lopšelio grupės asinchroniniu būdu.